Grad Novi Sad

Big je pet friendly!

5500x3390-baner-predlog-12_1

Vlasnicima pasa dozvoljen je ulaz sa svojim ljubimcem do 8kg. Vaš BIG!