Grad Novi Sad

HM – MUŠKA MODA

Big-Novi-sad-hm-muska-moda

Da li se slažemo da je muškom delu populacije možda lakše da bude u trendu?

#HM