O nama

BIG CEE Srbija deo je kompanije Big Shopping Centers Israel koja trenutno rukovodi sa 58 šoping centara širom sveta, uključujući 27 šoping centara u SAD i tri u Srbiji.

Prvi realizovani projekat kompanije BIG CEE Srbija je BIG Shopping Center Novi Sad, a planira se i otvaranje dva objekta u Beogradu pod imenom BIG FASHION.

Svaki objekat BIG Shopping Center odlikuje se sledećim karakteristikama:

  • Pozicionirani uz glavne puteve, uz odličnu vidljivost, izloženost i pristup
  • Objekti sa najviše dva nivoa
  • Veliki otvoreni parking prostor u nivou zemlje
  • Direktan pristup prodajnim objektima sa parkinga
  • Dobra kombinacija prodavnica koje će pokrivati sve dnevne potrebe
  • Velike prodavnice sa širokim asortimanom proizvoda i pristupačnim cenama

Ove karakteristike predstavljaju i osnovne prednosti koncepta jer pružaju kupcima usmereniji, dostupniji i efikasniji način kupovine, a prodavcima povećanje prihoda od maloprodaje.

Big CEE logo WEB