Grad Novi Sad

PLATITE RAČUNE U MENJAČNICI EXCLUSIVE CHANGE

U Exclusive Change menjačnici u BIG-u, koja se nalazi preko puta dm-a, od sada možete da platite račune za struju, informatiku, telefon, kablovsku.

Takođe možete izvršiti uplate na račun – poreza, taksi, školarina.

Uplate – plaćanja možete vršiti u toku radnog vremena menjačnice, od 8 – 22 časova i vikendom.