Grad Novi Sad

TRASA BIG AUTOBUSA-RED VOŽNJE

5500x3390-baner-7

mapa-fin-04112015

Autobuska linija broj 17 vozi Vas iz centra grada direktno u BIG, svakog dana. 

Smer A: CENTAR ŠAFARIKOVA – BIG CENTAR Smer B: BIG CENTAR – ŠAFARIKOVA
09:30 09:50
10:05, 10:40 10:25
11:15, 11:50 11:00, 11:35
12:25 12:10, 12:45
13:00, 13:35 13:20, 13:55
14:10, 14:45 14:30
15:20, 15:55 15:05, 15:40
16:30 16:15, 16:50
17:05, 17:40 17:25
18:15, 18:50 18:00, 18:35
19:25 19:10, 19:45
20:00, 20:35 20:20, 20:55
21:10, 21:45 21:30
 22:15 22:00, 22:30