Grad Novi Sad

Kategorija: Lepota i zdravlje
Telefon: 021 270 15 11
Lokal: A14b

Zdravstvena ustanova Apoteka Tilia је ustanova koja vrši snabdevanje stanovništva lekovima, pomoćnim lekovitim sredstvima, medicinskim pomagalima, daje uputstva korisnicima za njihovu pravilnu upotrebu, prati savremena stručna dostignuća, bavi se promocijom zdravlja. Svakodnevno profesionalno delovanje svih zaposlenih bazira se na principima dobre apotekarske prakse uz slogan „Tilia je pola zdravlja“.