hero

DANI SUPER ŽENA! 11-12., mart💃

Automatski nacrt

PRAVILA I PROPOZICIJE UČESTVOVANJA U AKTIVACIJI “ DANI SUPER ŽENA” U OKVIRU ŠOPING CENTRA „BIG RAKOVICA“

INFORMACIJE O SAMOJ AKTIVACIJI

Obaveštavamo naše kupce da će se u periodu od 11. marta zaključno sa 12. martom 2023. godine, u okviru šoping centra „BIG RAKOVICA“, održati aktivacija pod nazivom „DANI SUPER ŽENA“, tokom koje će našim kupcima biti podeljene nagrade koje se sastoje od Unicredit poklon pripejd kartice u vrednosti od 1.000 dinara koje mogu iskoristiti u svim prodavnicama u okviru šoping centra „BIG RAKOVICA“.

PRAVILA UČEŠĆA U AKTIVACIJI

Pravo da učestvuju u aktivaciji imaju posetioci šoping centra, ženskog pola, koji u toku trajanja aktivacije izvrše kupovinu u svim prodavnicama u „BIG RAKOVICA“ šoping centru u iznosu od 3.000 RSD i više uz obavezu da fiskalni račun dostave na uvid promoteru koji će date fiskalne račune fotografisati za potrebe izrade baze podataka dobitnika, pečatirati i potom vratiti kupcu. Dostavljeni fiskalni računi se mogu sabirati, ali kupovina mora biti obavljena u istom danu u prodavnicama u okviru „BIG RAKOVICA“ šoping centra.

Svaki posetilac koji je ostvario sve zahtevane uslove iz ove aktivacije u periodu pre isteka zaliha Unicredit kartica ostvaruje nagradu u vidu Unicredit kartice sa 1.000 dinara i ne može dobiti više od 1 kartice, bez obzira na broj puta u kojima je uspešno ostvario sve uslove iz ove aktivacije.

Lica zaposlena u maloprodajnim objektima u okviru šoping centra „BIG RAKOVICA“ nemaju pravo učešća u aktivaciji.

NAGRADNI FOND

Nagrade koje će biti dodeljivane kupcima sastoje se od Unicredit kartica u iznosu od 1.000 dinara koje mogu potrošiti u svim prodavnicama u okviru „BIG RAKOVICA“ šoping centra. Posetilac može dobiti samo jednu Unicredit poklon karticu koja važi za sve prodavnice „BIG RAKOVICA“ centra.

Podela Unicredit kartica obavljaće se u promo kućici u toku aktivacije (u periodu od 11. marta zaključno sa 12. martom 2023. godine), u periodu od 13-18h.

Akcija važi samo tokom trajanja aktivacije „DANI SUPER ŽENA“ Ili do isteka zaliha.

Rok važenja Unicredit poklon pripejd kartice je 31.12.2023.

OSTALE INFORMACIJE

Sve informacije o samoj aktivaciji, načinu njenog funkcionisanja, pravilima i svim drugim informacijama koje se tiču same aktivacije „DANI SUPER ŽENA“ možete dobiti od lica za info pultom tržnog centra „BIG RAKOVICA“ i putem našeg sajta https://www.bigcenters.rs/